ONLINE PANEL STORY 2021

17. februára 2021 od 8:00 h. sa bude konať online prostredníctvom MS Teams Prezentácia výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu. Prezentácia bude realizovaná online formou krátkych prednášok a pripravených prezentácií. O 7:45 h. sa uskutoční slávnostné otvorenie online podujatia dekanom fakulty doc. Ing. Emilom Kršákom, PhD. a prorektorom pre informačné systémy prof. Ing. Karolom Matiaškom, PhD. na adrese:

Slávnostné otvorenie PanelStory 2021

Podujatie je určené pre všetkých záujemcov z akademickej obce fakulty, ale aj pre odbornú a širokú verejnosť. Študenti tretích ročníkov bakalárskeho štúdia budú mať príležitosť oboznámiť sa s projektmi, na ktorých môžu po nastúpení na inžinierske štúdium pracovať. Odporúčame im preto sa tohto online podujatia zúčastniť.

Prezentácia projektov inžinierskeho štúdia bude prebiehať podľa nižšie uvedeného časového rozpisu a na uvedených linkoch v prostredí MS Teams. Pokyny pre vypracovanie prezentácií sa nachádzajú v kanáli edu-fri-studenti-Ing na MS Teams. Harmonogram prezentácií:

INFORMAČNÉ SYSTÉMY, INTELIGENTNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY, BIOMEDICÍNSKA INFORMATIKA

APLIKOVANÉ SIEŤOVÉ INŽINIERSTVO

INFORMAČNÝ MANAŽMENT

POČÍTAČOVÉ INŽINIERSTVO

Podujatia sa zúčastnia aj IT firmy, ktorých zástupcovia budú mať možnosť vidieť a hodnotiť dosiahnuté výsledky študentov v rámci projektovej výučby. Taktiež bude vytvorený priestor na následnú komunikáciu študentov s úspešnými IT firmami v oblastiach, ktoré budú študentov zaujímať.

Hodnotiaci formulár (vyplnený hodnotiaci formulár v prípade zástupcov IT firiem je potrebné zaslať na michal.kohani@fri.uniza.sk)


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI