Neúčasť novoprijatých študentov na slávnostnej imatrikulácii - oznam

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI