Nominácie na študentské mobility Erasmus+

Dňa 7. apríla boli uzavreté nominácie na študentské mobility Erasmus+ pre akademický rok 2017/18.

Na študijné pobyty sa prihlásilo 24 študentov. Na stáže 5 študentov.

16 študentov by chcelo absolvovať študijný pobyt vo Fínsku, z toho 9 na Jyvaskyla University of Applies Sciences (JAMK), traja na Seinajoki University of Applied Sciences a štyria na University of Vaasa. Traja študenti si vybrali štúdium v Španielsku - jeden na Polytechnike vo Valencii a dvaja na University of Balearic Islands. Traja študenti si za prijímaciu inštitúciu zvolili varšavskú polytechniku v Poľsku. Jeden študent by chcel vycestovať do Portugalska na University of Porto. Jedna mobilita je plánovaná do Macedónska, na Univerzitu svätých Cyrila a Metoda v Skopje.

Zoznam nominovaných je na fakultnej stránke, v sekcii štúdium - zoznam.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI