Zápisy september 2015 - akademický rok 2015/2016 + informácia o školnom 2015/2016

V priložených dokumentoch nájdete informáciu k zápisom na bakalárske aj inžinierske štúdium na akademický rok 2015/2016 + informáciu o školnom. Obdobie zápisov je od 3.9. - 9.9.2015. Zapisujeme v informačnom centre (pri vrátnici) od 7.30 hod.

Zápisy akademický rok 2015/2016

Školné akademický rok 2015/2016

Potvrdenie o zaplatení školného doručte na študijný referát osobne, alebo zašlite elektronicky na studref@fri.uniza.sk0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI