Dizertačné práce

Autor Názov práce Školiteľ Rok obhajoby Št. program Akcie
Ing. Samuel Žák Adaptívne riadenie systémov zberu energie z prostredia doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 2018 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Róbert Žalman Analýza akustických signálov s aplikačným využitím v bezdrôtovej senzorovej sieti inteligentnej dopravy doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 2017 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jozef Kostolný Analýza spoľahlivosti systémov doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Miroslav Rusin Analýza údajov a hodnotenia spoľahlivosti v medicínskych systémoch doc. Elena Zaitseva, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Michal Salaj Aplikácia strategických nástrojov 6-SIGMA v manažmente štíhlych logistických operácií doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Michal Chovanec Aproximácia funkcie ohodnotení v algoritmoch Q-learning neurónovou sieťou prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Michal Srnec Autonómny manažment siete a kontextovo orientované smerovanie prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Anna Vargová, rod. Kormanová Hybridné simulačné modely pohybu a správania sa chodcov s nehomogénnou granularitou doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Matej Meško Identifikácia a monitorovanie mobilných objektov doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Miroslav Peťo Informačno-komunikačné aspekty logistických operácií a ich význam pre manažérske rozhodovanie o podnikových procesoch doc. Ing. Jaroslav Král, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
Ing. Zuzana Škutchanová Inovácia produktov a procesov v sektore služieb prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2018 3.3.15 Manažment  
Ing. Lukáš Čechovič Klasifikácia signálov pomocou umelých neurónových sietí prof. Ing. Juraj Miček, CSc. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Zuzana Fabianová Kvalita verejnej správy - systémy riadenia organizačnej a individuálnej výkonnosti doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 2016 3.3.15 Manažment  
Ing. Eva Malichová Manažérske rozhodovanie o investovaní v podniku doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Kristína Poláčková Manažérske rozhodovanie v motivovaní zamestnancov prof. Ing. Martina Blašková, PhD. 2018 3.3.15 Manažment  
Ing. Slavomír Kavecký Manažment gridových prostriedkov doc. Ing. Penka Martincová, PhD. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Eva Siantová Meranie inovačnej výkonnosti doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Marek Moravčík Migrácia služieb pre Cloud Computing doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 2018 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Monika Kerestešová Model plánovania v manažmente a motivovania ľudského potenciálu v organizácii doc. Ing. Martina Blašková, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Mgr. Iveta Jančigová Modeling elastic objects in fluid fow with biomedical applications doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI