×
Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Predchádzajúci 1 2 3 4 5 6 7 Ďalší Položky 21 - 40 z 133
NAO - rozvoj schopností humanoidného robota IS, InIS prof. Ing. Martin Klimo, PhD. 1-4 20
Riadenie modelovej železnice IS, PI doc. Ing. Peter Márton, PhD. 1-3 7
Optimalizácia umiestnenia staníc záchrannej zdravotnej služby IS, InIS prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 1-5 0
Aplikácie rozšírenej reality IS doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 2-5 10
IN.PRO – Interaktívny nástroj na podporu rozhodovania IS, InIS doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-6 0
Multimediálne komunikačné platformy nad SIP ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 11
Vývoj vstavaných systémov PI prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 1-4 6
Pravdepodobnostná robotika PI Ing. Jana Milanová, PhD. - 0
Aplikácie soft mikroprocesorov implementovaných do FPGA obvodov PI, ASI doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 2-4 2
Inteligentné dopravné a parkovacie systémy IS, InIS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 2-6 5
Vybrané inteligentné a štatistické techniky modelovania IS prof. Ing. Dušan Marček, CSc. 5 0
Tvorba SW aplikácie na podporu finančného rozhodovania (Podniková informatika) IS Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. 2-3 0
Programovanie vstavaných systémov PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-4 5
Digitálna typografia a vizualizácia - elektronická príprava dokumentov IS RNDr. Rudolf Blaško, PhD. 2-5 0
Návrh simulačního modelu pro Q faktor v optických sítích s vlnovým multiplexováním DWDM ASI Ing. Petr Ivaniga, PhD. 1-5 0
Simulátor logických obvodov - aplikácia pre OS Android PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-2 1
Návrh a implementácia testera logických systémov PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 0
Optimalizačné modely riadenia štátneho dlhu IS Ing. Zuzana Staníková, PhD. 2-3 0
Soft computingové informačné technológie v ekonomike a financiách IS prof. Ing. Dušan Marček, CSc. 2-5 0
On-line simulácia dopravných systémov IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 1
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI