Ak sa chcete prihlásiť na projektovú výučbu (študenti), alebo spravovať projekty (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam aktívnych projektov pre školský rok 2020/2021


Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Programovanie vstavaných systémov PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-4 0
Digitálna typografia a vizualizácia - elektronická príprava dokumentov IS RNDr. Rudolf Blaško, PhD. 2-5 0
Návrh simulačního modelu pro Q faktor v optických sítích s vlnovým multiplexováním DWDM ASI Ing. Petr Ivaniga, PhD. 1-5 0
Simulátor logických obvodov - aplikácia pre OS Android PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-2 0
Návrh a implementácia testera logických systémov PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 0
On-line simulácia dopravných systémov IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 0
Analýza veľkých dát IS doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 4-7 0
Projekt "Bezpečnosť v IP sieťach" ASI doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 3-12 0
Virtuálne sieťové laboratórium ASI, IS doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-4 3
OptSim - softvérový nástroj na návrh dopravných systémov IS, IIS doc. Ing. Michal Koháni, PhD. 2-6 0
Web MMO hra bomber IS, IMN Ing. Matej Meško, PhD. 4 1
Swapify - výmena cvičení medzi študentmi UNIZA IS, IMN Ing. Marek Tavač, PhD. 6-9 2
Hybridný multirobotický systém PI Ing. Lukáš Čechovič, PhD. 0-3 0
Katedrový informačný systém s využitím veľkoplošného zobrazovacieho zariadenia PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 2-3 0
Vývojové prostredie pre jazyk JAVA IS Ing. Monika Václavková, PhD. 3-6 1
Interaktívny portál pre vizualizáciu matematických výpočtov IS RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 1-5 0
Modelovanie a simulácie biologických systémov BioInf, IS prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 2-5 1
Programovanie vstavaných systémov II PI doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 1-3 0
Vývoj vybraných podsystémov robotickej platformy PI Ing. Peter Šarafín, PhD. 2-4 0
Aplikácie pre OS Android - automatizovaný návrh kombinačných logických obvodov PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-2 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI