Ak sa chcete prihlásiť na projektovú výučbu (študenti), alebo spravovať projekty (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam aktívnych projektov pre školský rok 2020/2021


Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
Distribuovaná sieť inteligentných snímačov PI prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 1-5 0
Ekonomicko - Administratívny informačný systém – webová aplikácia IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-8 1
Elektrostatické pole a rýchlosť rastu plodín PI, IS Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-3 1
Firemný dochádzkový systém PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1 1
Hluk, šum a rušenie v prostredí PI, IS Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-4 0
Hybridný multirobotický systém PI Ing. Lukáš Čechovič, PhD. 0-3 0
IDENTIFIKÁCIA A UPLATNENIE SMART RIEŠENÍ V PODNIKU 2020-23 IMN, IS doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 1-8 20
Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov IIS, IS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-3 8
Implementácia softvérovej knižnice pre agentovo orientovanú simuláciu IS, IIS Ing. Peter Jankovič, PhD. 1-3 0
Informačný systém dopravného podniku IS doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc. 6 0
Informatická podpora občianskych aktivít IS, IIS doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. 2-5 6
Informatické nástroje na férové a efektívne rozdeľovanie obmedzených zdrojov vo verejných obslužných systémoch IIS, IS prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2-6 0
Inteligentná analýza obrazu a hlboké strojové učenie IS, IIS Ing. Peter Tarábek, PhD. 2-6 12
Inteligentná mobilná Android aplikácia na sledovanie nákladov IS, IIS doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 5
Inteligentné dopravné a parkovacie systémy IS, IIS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 2-6 2
Inteligentný dopravný systém PI Ing. Michal Hodoň, PhD. 1-4 2
Interaktívny portál pre vizualizáciu matematických výpočtov IS RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 1-5 0
Interaktívny vzdelávací portál s podporou hier IS doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. 2-6 9
Intranetové riešenia pre Fakultu riadenia a informatiky IS Ing. Patrik Hrkút, PhD. 3-5 6
IoT aplikácie s modulom ESP32 PI, ASI doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 1-4 4
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI