Ak sa chcete prihlásiť na projektovú výučbu (študenti), alebo spravovať projekty (učitelia), musíte sa prihlásiť.

Zoznam aktívnych projektov pre školský rok 2021/2022


Názov projektu Št. program Garant Min. - max. Prihlásení Schválení Akcie
Firemný dochádzkový systém PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1 1 0
Licenčný server pre potreby súčasných aplikácií IS Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-2 0 0
Marketingová stratégia vzdelávacej inštitúcie s dôrazom na budovanie vzťahov s jej kľúčovými partnermi (2021) IM doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2-5 22 0
Interaktívny vzdelávací portál s podporou hier IS doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. 2-6 17 0
Využitie strojového učenia pri diagnostikovaní chorôb (2021) IS, BI Ing. Lukáš Falát, PhD. 2-6 10 0
Distribuovaná sieť inteligentných snímačov PI prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 1-5 8 0
Post-simulačný zobrazovač/animátor simulačných modelov pre internetové prehliadače. IS, IIS doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 1-4 0 0
Vývoj praktických aplikácií v jazyku Lua IS RNDr. Rudolf Blaško, PhD. 3-6 0 0
Spracovanie geografických údajov pre priestorové analýzy IS, IIS doc. Ing. Peter Márton, PhD. 1-2 3 0
Podpora manažérskeho rozhodovania pomocou geografických informačných systémov (2021) IM, IIS doc. Ing. Peter Márton, PhD. 1-4 0 0
3D renderovací engine IS, PI Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-3 6 0
Virtuálne laboratórium finančnej gramotnosti IS RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 3-5 0 0
Analýza dát v online marketingu IS doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. 1-2 0 0
Network systems healthchecks ASI, IS doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 1-2 5 0
Detekcia phishingu vo webových stránkach IS, IIS doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 8 0
Analýza rozsiahlych dát v priemysle a službách IS, IIS prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-5 4 0
Skúšací systém IS, IIS doc. Ing. Michal Kvet, PhD. 2-5 22 0
Tvorba integračnej platformy IS, IIS Ing. Boris Bučko, PhD. 1-4 2 0
Data mining pri detekcii rakoviny prsníka BI, IS doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. 1-8 8 0
Systémy pre podporu trvaloudržateľného staviteľstva. PI Ing. Lukáš Čechovič, PhD. 1-4 0 0
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI