PANEL STORY 2019 - AKTUALIZOVANÉ

6. februára 2019 od 9:00 h. sa bude konať v priestoroch fakulty Prezentácia výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu. Prezentácia bude realizovaná najmä konferenčným spôsobom, pričom niektoré študijné programy budú mať prezentáciu formou krátkych prednášok a časť prezentácii sa zrealizuje panelovými prezentáciami.

Podujatie je určené pre všetkých záujemcov z akademickej obce fakulty, ale aj pre odbornú a širokú verejnosť. Študenti tretích ročníkov bakalárskeho štúdia budú mať príležitosť oboznámiť sa s projektmi, na ktorých môžu po nastúpení na inžinierske štúdium pracovať.

Informačné systémy
RC009, RC007, RC006
Inteligentné informačné systémy
RC009, RC007, RC006
Aplikované sieťové inžinierstvo
RC001
Počítačové inžinierstvo
RB103, RB108
Informačný manažment
RA002 - Informačné centrum
Podujatia sa zúčastnia aj IT firmy, ktorých zástupcovia budú mať možnosť vidieť a hodnotiť dosiahnuté výsledky študentov v rámci projektovej výučby. Taktiež bude vytvorený priestor na následnú komunikáciu študentov s úspešnými IT firmami v oblastiach, ktoré budú študentov zaujímať.

Podrobné pokyny budú priebežne zverejňované v priložených dokumentoch:

Informačný plagát

Rozmiestnenie stolov a rozpis hodnotiteľov

Harmonogram - Informačné systémy, inteligentné informačné systémy

Harmonogram – Aplikované sieťové inžinierstvo

Harmonogram - Informačný manažment

Harmonogram – Počítačové inžinierstvo

Na podujatí prvýkrát privítame aj mladých kolegov zo stredných škôl, ktorým predstavíme zaujímavé projekty, na ktorých pracujú naši študenti.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI