Názov projektu Št. program Garant Študenti Prihlásení Akcie
3D renderovací engine IS, PI Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-3 0
3D tlač PI Ing. Lukáš Čechovič, PhD. 1-2 6
Aktuálne trendy a smerovanie digitálneho marketingu IMN Ing. Gabriel Koman, PhD. 1-6 34
Analýza algoritmov získavania znalosti v databázach IS prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. 1-5 0
Analýza dát v online marketingu IS doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. 1-2 9
Analýza kvality počítačového modelu ľudského tela IS doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. 2-4 15
Analýza rozsiahlych dát v priemysle a službách IS, IIS prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2-5 3
Analýza veľkých dát IS doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 4-7 10
Aplikácia informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a prognózu implementácie princípov spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) - pre zameranie hospodárska informatika IS doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 2-4 0
Aplikácia pre spracovanie údajov z meraní elektrických zariadení IS doc. Ing. Karol Grondžák, PhD. 2-3 0
Aplikácie pre OS Android - automatizovaný návrh kombinačných logických obvodov PI Ing. Adam Jaroš, PhD. 1-2 0
Aplikácie rozšírenej reality IS doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 2-5 6
Aplikácie soft mikroprocesorov implementovaných do FPGA obvodov PI, ASI doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 2-4 1
Aplikácie strojového učenia pre Big Data IS, IIS doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD. 1-4 6
ATOS-Analýza a návrh optimalizácie rýchlosti a odozvy ASP.NET aplikácie, návrh a tvorba automatických testov a autouprade-ovacieho systému aplikácie a databázy. IS prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 3 0
Automatizovaný systém optimalizácie marketingovej komunikácie IS doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. 2-4 1
Benchmarking v službách IMN, IS doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 1-3 1
Business intelligence a manažment efektívnosti ľudského kapitálu 2018 IMN, IS prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 2-4 9
Daňová bezpečnosť pri tržbách evidovaných prostredníctvom ERP IS Ing. Michal Lekýr, PhD. 1-2 0
Dáta a rozhodovanie (2018) IS Ing. Lukáš Falát, PhD. 3-6 10
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI