FVG

FVG 2020

Podávanie Žiadostí o refundáciu FVG 2019

Pravidlá fakultného výskumného grantu - platné od 27. 2. 2020  

Metodické usmernenie k zaraďovaniu publikačných výstupov do kategórie V1, V2 a V3


FVG 2019

Podávanie Žiadostí o refundáciu FVG 2019

Pravidlá fakultného výskumného grantu - platné od 21. 2. 2019  

Metodické usmernenie k zaraďovaniu publikačných výstupov do kategórie V1, V2 a V3

Prehľad pridelených finančných prostriedkov na FVG v roku 2019 na pandora.fri.uniza.sk


FVG 2018

Podávanie žiadostí o FVG 2018

Pravidlá fakultného výskumného grantu - platné od 1. 1. 2018
Metodické usmernenie k zaraďovaniu publikačných výstupov do kategórie V1, V2 a V3


FVG 2017

Podávanie žiadostí o FVG 2017

Pravidlá fakultného výskumného grantu - platné od 16. 1. 2017

Prehľad pridelených finančných prostriedkov na FVG v roku 2017 nájdete na fakultnej stránke:

https://pandora.fri.uniza.sk/vyskum/Lists/FVG/AllItems.aspx


FVG 2016

Podávanie žiadostí o FVG 2016

Pravidlá fakultného výskumného grantu - platné od 1. 1. 2016
Prehľad pridelených finančných prostriedkov na FVG v roku 2016 nájdete na fakultnej stránke:
https://pandora.fri.uniza.sk/vyskum/Lists/FVG/AllItems.aspx


FVG 2015

Podávanie žiadostí o FVG 2015

Pravidlá fakultného výskumného grantu - platné od 1. 1. 2015

Kategórie publikačnej činnosti - aplikovaná informatika

Kategórie publikačnej činnosti - manažment

Pridelenie finančných prostriedkov na FVG v roku 2015

Metodika prideľovania finančných prostriedkov na FVG 2015
Prehľad pridelených finančných prostriedkov na FVG v roku 2015


FVG 2014

Podávanie žiadostí o FVG 2014

Pravidlá fakultného výskumného grantu - platné od 1. 1. 2014

Pridelenie finančných prostriedkov na FVG v roku 2014

Metodika prideľovania finančných prostriedkov na FVG 2014 

kritéria na zaradenie publikácie do kategórií A až D – Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

kritéria na zaradenie publikácie do kategórií A až D – Ekonómia a manažment

Prehľad pridelených finančných prostriedkov na FVG v roku 2014FVG 2013

Podávanie žiadostí o FVG 2013

Pravidlá fakultného výskumného grantu - platné od 1. 1. 2013

Formulár žiadosti o fakultný výskumný grant (prihlásiť sa fakultným účtom v tvare "FRI\login")

Pridelenie finančných prostriedkov na FVG v roku 2013

Metodika prideľovania finančných prostriedkov na FVG 2013

kritéria na zaradenie publikácie do kategórií A až D – Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

kritéria na zaradenie publikácie do kategórií A až D – Ekonómia a manažment

Prehľad pridelených finančných prostriedkov na FVG v roku 2013


FVG 2012

Prehľad pridelených finančných prostriedkov na FVG v roku 2012

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti - nová! (popisuje kategórie publikačnej činnosti)


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum