Dizertačné práce

Autor Názov práce Školiteľ Rok obhajoby Št. program Akcie
Ing. Michal Srnec Autonómny manažment siete a kontextovo orientované smerovanie prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Milan Frátrik Modelling of massive memristive networks prof. Ing. Martin Klimo, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Miroslav Kvaššay Reliability Analysis bysed on Logical Differential Calculus and Minimal Cut Set Methods doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jozef Papán Rýchle zotavenie siete - IP Fast Reroute doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Michal Chovanec Aproximácia funkcie ohodnotení v algoritmoch Q-learning neurónovou sieťou prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Michal Kvet Vyhľadávanie a indexovanie v temporálnych databázach prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Matej Cebecauer Návrh priestorovo rozsiahlych kritických obslužných systémov na sieťach doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Lukáš Falát Prognózovanie časových radov s hybridnými umelými neurónovými sieťami a pokročilými štatistickými metódami prof. Ing. Dušan Marček, CSc. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Boris Bučko Modelom riadená architektúra a ontológie prof. Ing. Matilda Drozdová, PhD. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Mgr. Iveta Jančigová Modeling elastic objects in fluid fow with biomedical applications doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Slavomír Kavecký Manažment gridových prostriedkov doc. Ing. Penka Martincová, PhD. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Mgr. Renáta Tóthová Vývoj a implementácia biomedicínskych modelov vhodných na modelovanie mikrofluidických zariadení doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Ján Bendík Navrhovanie verejných obslužných systémov s exaktným optimalizačným jadrom prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Veronika Olešnaníková Využitie kompresného snímania v bezdrôtových sieťach senzorov doc. Ing. Ondrej Karpiš, PhD. 2017 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Peter Šarafín Tvarovanie riadiacich signálov doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 2017 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Róbert Žalman Analýza akustických signálov s aplikačným využitím v bezdrôtovej senzorovej sieti inteligentnej dopravy doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 2017 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Mgr. Martin Bušík Vývoj a optimalizácia modelu pre tok buniek v kvapaline doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 2017 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Marek Moravčík Migrácia služieb pre Cloud Computing doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 2018 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Martin Slavík Vývoj charakteristík pre hodnotenie simulácií pohybu elastických objektov v toku tekutiny doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. 2018 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Samuel Žák Adaptívne riadenie systémov zberu energie z prostredia doc. Ing. Peter Ševčík, PhD. 2018 9.2.9 Aplikovaná informatika  
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI