Dizertačné práce

Autor Názov práce Školiteľ Rok obhajoby Št. program Akcie
Ing. Miroslav Rusin Analýza údajov a hodnotenia spoľahlivosti v medicínskych systémoch doc. Elena Zaitseva, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jozef Kostolný Analýza spoľahlivosti systémov doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Miroslav Kvaššay Reliability Analysis bysed on Logical Differential Calculus and Minimal Cut Set Methods doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Štefan Toth Spracovanie obrazu s využitím dopytov v prostredí VANET doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Matej Meško Identifikácia a monitorovanie mobilných objektov doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Róbert Žalman Analýza akustických signálov s aplikačným využitím v bezdrôtovej senzorovej sieti inteligentnej dopravy doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD. 2017 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Michal Salaj Aplikácia strategických nástrojov 6-SIGMA v manažmente štíhlych logistických operácií doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Miroslav Peťo Informačno-komunikačné aspekty logistických operácií a ich význam pre manažérske rozhodovanie o podnikových procesoch doc. Ing. Jaroslav Král, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
Ing. Anna Závodská Znalosti v strategickom marketingu doc. Ing. Josef Vodák, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Mgr. Anna Havranová Využitie prístupu BSC vo výkonnostnom manažmente doc. Ing. Josef Vodák, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Matej Cebecauer Návrh priestorovo rozsiahlych kritických obslužných systémov na sieťach doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Juraj Cenek Priestorové plány liniek v regionálnej hromadnej osobnej doprave doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Eva Malichová Manažérske rozhodovanie o investovaní v podniku doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Monika Kerestešová Model plánovania v manažmente a motivovania ľudského potenciálu v organizácii doc. Ing. Martina Blašková, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Ľuboš Takáč Spracovanie dát v rozsiahlych databázach Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Gabriel Koman Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data doc. Ing. Milan Kubina, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Mgr. Peter Madzík Tvorba a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
Ing. Zuzana Fabianová Kvalita verejnej správy - systémy riadenia organizačnej a individuálnej výkonnosti doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 2016 3.3.15 Manažment  
Ing. Michal Kocifaj Modelovanie činností autonómnych mobilných prostriedkov v komplexnom stochastickom prostredí dopravných terminálov doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Miroslav Mintál Platforma pre podporu využitia výpočtového výkonu grafických kariet v multiagentových simulačných modeloch doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI