Dizertačné práce

Autor Názov práce Školiteľ Rok obhajoby Št. program Akcie
Ing. Anna Závodská Znalosti v strategickom marketingu doc. Ing. Josef Vodák, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Dušan Nemček Modelovanie vybraných mechanizmov garancie kvality služieb v komunikačných sieťach doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Filip Janovič Modelovanie a optimalizácia výkonnosti paralelných algoritmov Prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jana Púchyová Správanie sa multiagentových systémov s definovaným cieľom prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Juraj Cenek Priestorové plány liniek v regionálnej hromadnej osobnej doprave doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Ľubomír Toman Sofistikované nástroje na podporu rozhodovania v podmienkach neistoty pri návrhu verejných obslužných systémov evakuačného typu prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Ľuboš Takáč Spracovanie dát v rozsiahlych databázach Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Marek Kvet Navrhovanie rozsiahlych verejných obslužných systémov metódami pokrývania Prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Martin Húdik Modelovanie, optimalizácia a predikcia výkonnosti paralelných algoritmov prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Michal Salaj Aplikácia strategických nástrojov 6-SIGMA v manažmente štíhlych logistických operácií doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Miroslav Rusin Analýza údajov a hodnotenia spoľahlivosti v medicínskych systémoch doc. Elena Zaitseva, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Monika Kerestešová Model plánovania v manažmente a motivovania ľudského potenciálu v organizácii doc. Ing. Martina Blašková, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Štefan Toth Spracovanie obrazu s využitím dopytov v prostredí VANET doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Tomáš Majer Problémy trasovania v rozsiahlych dopravných sietach doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Veronika Šramová Využitie scenárov v plánovaní podniku prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Mgr. Anna Havranová Využitie prístupu BSC vo výkonnostnom manažmente doc. Ing. Josef Vodák, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Mgr. Dan Slováček Modelovanie a optimalizácia výkonnosti paralelných počítačov Prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Lukáš Čechovič Klasifikácia signálov pomocou umelých neurónových sietí prof. Ing. Juraj Miček, CSc. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Martin Hyben Rozpoznávanie reči s nízkou výpočtovou náročnosťou prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Miroslav Peťo Informačno-komunikačné aspekty logistických operácií a ich význam pre manažérske rozhodovanie o podnikových procesoch doc. Ing. Jaroslav Král, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI